Spectrex, Pole Mount (Stainless Steel / U-Bolt)

$322.64

#789260-2: Pole Mount (Stainless Steel / U-Bolt) – 2 inches
#789260-1: Pole Mount (Stainless Steel / U-Bolt) – 3 inches
#789260-3: Pole Mount (Stainless Steel / U-Bolt) – 4 inches

Clear